Krajské shromáždění delegátů KSJu Libereckého kraje

18.10.2018 12:17

Úplné znění a pozvánka na webu ČSJu
 

 • Krajská shromáždění delegátů (KSD) se dle Stanov ČSJu konají minimálně jednou za 4 roky. Vzhledem k tomu, že toto shromáždění v našem kraji proběhlo 12. 11. 2014, (pak sice ještě proběhlo Mimořádné KSD), musí Výkonný výbor svolat shromáždění delegátů ještě v letošním roce.
  Na shromáždění jsou zváni statutární zástupci oddílů a klubů sdružených na libereckém kraji. KSD proběhne podle nových, platných stanov ČSJu
  Termín konání:
  ú t e r ý   4. p r o s i n c e   2 0 1 8
  od 17, 00 hodin
  Místo konání:
  Kašparova 186/23 (budova DD SECURITY, a.s.), LIBEREC 

   
 • POZVÁNKA
 •  www.czechjudo.org/Files/1/Documents/VH/2018/Kraje/KSJu_Liberecky_kraj.pdf